Hjälpcenter

Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver


Nytt? Börja här

Allmänt

Se alla 7 artiklar

Köpa Robomow

Driftskapacitet

Se alla 10 artiklar

Installation

Säkerhet

Gräsmattans lämplighet

Produkturval

Produktfunktioner

Specifikationer

Tillbehör

Installation

Allmänt

Se alla 20 artiklar

Laddstationens placering

Lutning

Avstånd

Hinder

Se alla 10 artiklar

Smart Gardening

RoboConnect

RoboVision

Se alla 9 artiklar

MyRobomow

Röststyrning

Användning

Användning

Se alla 24 artiklar

Scenarion med manöverboxen

Se alla 7 artiklar

Underhåll

Allmänt underhåll

Se alla 22 artiklar

Vanliga frågor och svar om mobilapp

Allmänt

Kompatibilitet

Nedladdning och installation

Registrering

Anslutning med gräsklippare

Robomow-appens drift

Fjärrkontrollfunktion

App-inställningar

GSM-modul

Se alla 13 artiklar

Kända problem

Handböcker, filmer och hur man gör

Användarguide

tomt

Installationsfilmer

Se alla 20 artiklar

Byte av delar

Se alla 27 artiklar

Hur man...

Se alla 10 artiklar

Felsökning

Stoppa felmeddelande

Robomow rapporter

Allmänt

Se alla 46 artiklar

Manöverboxen