Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Underhåll av laddstationen- Vinterförvaring krävs inte för laddstationen. Den kan lämnas kvar på gräsmattan under vintern.

Underhåll av laddstationens område

• Se till att ingången till och området runt laddstationen är fritt från löv, pinnar, kvistar och annat skräp som har en tendens att samlas på sådana platser.
• Spruta ALDRIG vatten i direkt riktning mot laddstationen.
• Var försiktig när du trimmar runt laddstationen med en eldriven grästrimmer då skador kan uppstå på förlängningskabeln.
• I händelse av skada på någon del av förlängningskabeln, stoppa användning av gräsklipparen och laddstationen. Koppla ur förlängningskabeln och byt ut den.