Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Åskväder

 

Varning!

För att minska risken av skada på komponenterna i händelse av åskväder, koppla loss kantkabeln från basstationen/kantswitchen och manöverboxens 230 V/120 V-kontakt från eluttaget.