Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Vinterförvaring

- Ladda Robomow helt i dess laddstation

- Stäng av den (och ta bort säkringen – endast RS/MS-modeller)

- Rengör Robomow® innan du ställer undan den för vinterförvaring.

- Förvara gräsklipparen på ett torrt ställe, helst i rumstemperatur