Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Allmänna anvisningar•  Slå alltid av säkerhetsbrytaren på din Robomow® innan du kontrollerar/rengör/arbetar på Robomow® eller byter ut kniven. Försök aldrig utföra service eller göra justeringar på gräsklipparen när den är igång.

•  Kontrollera och rengör Robomow® regelbundet och byt ut slitna delar för att förbättra prestanda och drift och för att säkerställa en längre livslängd för din produkt

•  I händelse av onormala vibrationer, stoppa gräsklipparen, slå av säkerhetsbrytaren och kontrollera om det finns skador på kniven. Byt ut slitna eller skadade knivar för att bevara balans. Om vibrationerna fortsätter, uppsök service.

•  Använd bara originalutrustning och tillbehör. Det är inte tillåtet att ändra originalutförandet på Robomow®. Alla ändringar görs på egen risk