Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Vanliga frågor och svar om mobilapp

Allmänt

Kompatibilitet

Nedladdning och installation

Registrering

Anslutning med gräsklippare

Robomow-appens drift

Fjärrkontrollfunktion

App-inställningar

GSM-modul