Kundeservice Indtast dit spørgsmål, eller vælg en kategori
for at finde den hjælp, du søger

LED med saks blinker

Denne artikel indeholder følgende afsnit:

 

Strømboksen bipper hvert sekund - Angivelse af klippet tråd

Strømboksen bipper 3 gange med 1 sekund stilhed

 

 

 

For RS-, TS-, MS-modeller

Q1 . Kontroller, at alle forbindelser mellem strømboksen gennem 20 meter forlængerledning til ladestationen er alle forbundet godt (Er det grønne områdestik for græsplænen tilsluttet)?

Hvis Ja – Gå til Q2.

Hvis Nej – Fastgør alle stik tilbage på plads, og observer, om advarslen
fortsætter.

 

Q2 . Lav en lille græsplæne-løkke ved hjælp af det andet grønne områdestik, der blev leveret med robotten, som vises på billedet til højre. Bliver advarslen ved?

Hvis Ja – Gå til Q3.

Hvis Nej – Gå til Q5.

 

Q3 . Tag strømboksen og slut den direkte til ladestationens hoved (med tråd-sløjfe stadig tilsluttet). Dette vil omgå 20 meter forlængerledning.

Bliver advarslen ved?

Hvis Ja – Gå til Q4.

Hvis Nej – Udskift 20 meter forlængerledning.

 

Q4 . Træk ladestationens hovedet ud af, og sørg for, at strømstikket er sat i stikkontakten forsvarligt.

Bliver advarslen ved?

Hvis Ja – Udskift ladestationens hoved.

Hvis Nej – Sæt ladestationens hoved tilbage på plads, og se, om fejlen vedvarer.

 

Q5 . Kontroller tråd-sløjfens afbrydelser i græsplænen. Du kan bruge en AM-radio

til nemt at søge for afbrydelser. Flere oplysninger

Hvis Ja – Fastgør tråden ved hjælp officielle splejsning stik, som vist på billedet til højre.

Hvis Nej – Kontroller med modstandsmåleren (DVM) modstanden i hele sløjfen. Faktoren er ca. 1 W per 40 meter tråd. Gå til Q6.

 

Q6 . Er modstanden højere end 40 W?

Hvis Ja – Der er en afbrydelse et eller andet sted i tråd-sløjfen.

Hvis Nej – Send strømboksen og ladestationens hoved til den nærmeste servicestation til undersøgelse.

 

 

For RC-, TC-, MC-modeller

Q1 - Kontroller alle forbindelser mellem strømboksen gennem 15 meter forlængerledning til ladestationen som beskrevet nedenfor:

  • Kontroller forbindelsen mellem DC strømforsyningsledning og 15 m forlængerkabel. Hvis der er friktion af gummi ærmet, skal du sørge for at skubbe DC-stik helt ind.
    Det anbefales at afbryde den og skubbe den hele vejen inde igen.

  • Tjek forbindelsen af 15 m forlængerkabel til ladestationen.

  • Kontroller forbindelsen mellem de to ender af kanttråden til det grønne områdestik, og sørg for, at områdestikket er forbundet til ladestationen med en rigtig polaritet (retning).

Hvis Ja – Gå til Q2.

Hvis Nej – Fastgør alle stik tilbage på plads, og observer, om advarslen fortsætter.

Q2 - Opret en lille løkke af tråd (ved hjælp af ekstra grøn områdestik leveret med Robomow), og slut den til ladestationen (se billede) - i stedet for den lange græsplæne-tråd, der aktuelt er tilsluttet.

Dette simulerer en lille græsplæne (uden trådbrud) for at kontrollere, om fejlen er langs kanttråden installeret på græsplænen eller i forbindelserne mellem strømboksen og ladestationen.

Bliver advarslen ved?

Hvis Ja – Gå til Q3.

Hvis Nej – Gå til Q6.

 

Q3 - Udskift ladestationens printkort.

Bliver advarslen ved?

Hvis Ja – Gå til Q4.

Hvis Nej – Gå til Q6.

 

Q4 - Udskift strømboksen.

Bliver advarslen ved?

Hvis Ja – Gå til Q5.

Hvis Nej – Gå til Q6.

 

Q5 - Udskift 15 m forlængerkabel.

Bliver advarslen ved?

Hvis Nej – Send strømboksen / ladestationen / 15 m forlængerkabel til den nærmeste servicestation til undersøgelse.

Hvis Nej – Gå til Q6.

 

Q6 - Kontroller tråd-sløjfens afbrydelser i græsplænen. Du kan bruge en AM-radio til nemt at søge for afbrydelser.

»Blev brud fundet i tråden?«

Hvis Ja – Fastgør tråden ved hjælp officielle splejsning stik, som vist i følgende billede.


 

 

 

 

Hvis Nej – Kontroller med modstandsmåleren (DVM) modstanden i hele løkken. Faktoren er ca. 1 W per 40 meter tråd.

Gå til Q7.

 

Q7 - Er modstanden højere end 40 W?

Hvis Ja – Der er en afbrydelse et eller andet sted i tråd-sløjfen.

Hvis Nej – Send strømboksen og ladestationen til den nærmeste servicestation til undersøgelse.

 

 

 

Strømboksen bipper 3 gange med 1 sekund stilhed - Tråden er for lang / dårlig forbindelse

Denne fejl angår en dårlig ledningsforbindelse, som kan forårsage oxidation og høj modstand. En dårlig forbindelse er forårsaget af, at der ikke bruges en vandtæt stik til at splejse tråden, eller ved at bruge korrekt stik, men isoleringen blev fjernet for meget, og dermed er delen efterladt uden for forbindelsesklemmen, hvor den udsættes for vand og bliver beskadiget hurtigt.

Q1 - Er det en ny installation eller er der for nyligt foretaget ændringer i plænen / installationskabel?

Hvis Ja – Sørg for, at installationen blev udført i overensstemmelse med de skriftlige instruktioner i drift og sikkerhed. Kontroller specielt, at installationskablet ikke er længere end 600 meter. Hvis kablet er længere end 600 meter (men op til 800 meter lang), brug "Adapter til stor perimeter S" - Reservedelsnummer SPP6117, som kan bestilles ved særlig anmodning.

Hvis Nej – Gå til Q2.

Q2 - Lav en lille græsplæne-løkke ved hjælp af det andet grønne områdestik, der blev leveret med robotten, som vises på billedet til højre (i overensstemmelse med din robot-model).. Bliver advarslen ved?

 

Hvis Ja – Udskift strømboksen og ladestationens hoved/printkort.

Hvis Nej – Gå til Q3.

 

Q3 - Blev der brugt den tråd til installationen, som blev leveret sammen med robotten?

Hvis Ja – Gå til Q4.

Hvis Nej – Brug kun de officielle trådpakker til installationen.

 

Q4 - Frakobl områdestikket fra ladestationen, og kontroller med modstandsmåleren (DVM) modstanden i hele løkken. Faktoren er ca. 1 W per 40 meter tråd.

Er modstanden højere end 40 W?

Hvis Ja – Gå til Q5.

Hvis Nej – Udskift strømboksen og ladestationen.

 

Q5 - Kontroller tråd-sløjfens afbrydelser i græsplænen.