Kundeservice Indtast dit spørgsmål, eller vælg en kategori
for at finde den hjælp, du søger

Vedligeholdelse af ladestationen- Vinteropbevaring er ikke påkrævet for en ladestation. Den kan blive på plænen i vinterperioden.

Vedligeholdelse af Ladestations område

• Hold ladestationens indgang og område fri for blade, pinde, kviste og lignende, som normalt samler sig på sådanne steder.
• Sprøjt ALDRIG vand direkte mod ladestationen.
• Vær forsigtig, når du klipper rundt om Ladestationen med en græstrimmer, da du kan komme til at beskadige el-ledningens overflade.
• I tilfælde af beskadigelse af forlængerledningen, skal brugen af plæneklipperen og ladestationen ophøre. Frakobl forlængerledningen og udskift den.