Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Hur ansluter Robomow-appen till min gräsklippare?Robomow-appen kommunicerar med din gräsklippare via BLE (Bluetooth Low Energy) kommunikationsprotokoll.

Vid lyckad registrering eller varje gång du startar appen söker den automatiskt efter tillgängliga BLE-enheter och försöker automatiskt ansluta till den registrerade gräsklipparen

Viktigt!

  • Se till att gräsklipparen är påslagen och vaken.
  • Kontrollera att du befinner dig inom ett par meter från gräsklipparen.
  • Se till att Robomow inte är ansluten till någon annan mobil enhet.

Om anslutningen lyckas aktiveras knapparna och statusfältet (observera ikonen anslutningsstatus markerad i rött)

1. Registrering klar

2. Söker efter gräsklippare

3. Anslutning klar (ihopparning) med en gräsklippare