Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Vilken garanti har Robomow?

För modeller från 2015 och senare...

  • RS/RC-Robomow-modeller: Tre års garanti*. 
  • MS/MC-Robomow-modeller: Två års garanti.

I båda fallen omfattar garantin alla delar med undantag för batteri och knivar, vilka endast har ett års garanti.

*Tre års garanti vid registrering inom 90 dagar från första användning, täcker endast arbete och delar. Exklusive frakt.