Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Hur inaktiverar/pausar jag gräsklipparens automatiska drift?

Beroende på programvara kan du inaktivera eller aktivera gräsklipparens automatiska drift genom att klicka på kalendersymbolen i mitten till höger på huvuddriftsskärmen.

 

 

1. Den här knappen aktiverar/inaktiverar automatisk drift.
VIKTIGT!
Om automatisk drift är inaktiverad (grå) stannar gräsklipparen i laddstationen tills vidare.

Du kan även gå till skärmen ”Program På/Av” i menyn ”Gräsmattealternativ”