Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Vilka kostnader är relaterade till GSM-modulen?

Förbetalda kommunikationer för 36 månader medföljer.

Kostnad för förlängning är €4,90 för varje ytterligare år.