Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Hur kan jag aktivera/avaktivera ljudet i manöverboxen?Avaktivera:
Du kan avaktivera ljudet genom att trycka på AV/PÅ-knappen i 6 sekunder, tills lamporna blinkar.

Aktivera:
Du kan aktivera ljudet genom att trycka på AV/PÅ-knappen i 6 sekunder tills du hör ett pip som indikerar att ljudinställningen ändrats.