Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Hur många mobila enheter kan anslutas till en gräsklippare samtidigt?Trots att flera enheter kan registreras med samma gräsklippare (med samma e-postadress och lösenord på alla) så kan endast en mobil enhet åt gången anslutas till samma gräsklippare. Detta beror på att BLE-anslutning är en peer-to-peer (ickehierarisk) anslutning.