Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Vilka inställningar finns i Robomow-appen men inte i gräsklipparen, och vice versa?

 

I följande tabell beskrivs de inställningar som finns både i appen och i gräsklipparen, för modellerna RS/MS och RC/MC.

Funktioner

RS/MS-modell

RC/MC-modell

Gräsklippare

App

Gräsklippare

App

Konfigurering av extern laddstation

--

--

--

√*

Definition av delzon

--

√**

Vilotid timmar 2

--

Engångsinstallation

--

--

Anti-stöldinställningar

--

--

LCD-kontrast

--

--

--

Klipparens språk

--

--

--

Måttenheter (EU/USA)

--

--

GSM-aktivering

--

--

(*) Endast RC-modeller.

(**) Kräver programversion 2015 eller senare.