Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Hur vet jag när det är dags för gräsklipparens nästa automatiska ivägkörning?

Nästa automatiska ivägkörning visas i mitten av huvuddriftsskärmen när klipparen är fulladdad.

 

 

1. Visar nästa ivägkörning när automatisk drift är aktiverad och gräsklipparen är fulladdad*