Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Hur talar jag om för GSM-modulen vilken typ av varningar den ska skicka till mig?

På skärmen ” Mobilt komm. System” i Robomow-appen ( Huvudmeny --> Gräsmatte- och gräsklipparalternativ --> Gräsklipparmeny ):

  • Välj typ av varningar* (markera V ) som din Robomow-gräsklippare ska skicka till din mobila enhet:

- Stöldlarm -- skickas om din gräsklippare flyttas från det angivna området.
- Driftstopp -- Skickas om din gräsklippare plötsligt stannar.

  • Slå på alternativet ” Dela driftdata” ( Huvudmeny > Appinställningar ) för att aktivera sändning av driftdata från din Robomow till ett centraliserat supportcenter i syfte att förbättra prestandan.