Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Manöverboxen fungerar inte/verkar vara död. Vad ska jag göra?Denna artikel omfattar följande avsnitt:

För modeller RC_TC_MC
För modeller RS_TS_MS

För modeller RC, TC, MC

Fråga1 - Kontrollera att strömkabeln till manöverboxen är korrekt ansluten i manöverboxen.


Om Ja – Gå vidare till fråga2.

If Nej – Anslut den och kontrollera korrekt funktion.

Fråga2 - Koppla bort manöverboxen från båda sidor, uttaget och den 15 meter långa förlängningssladden. Anslut 220V nätsladden till ett annat eluttag (som du vet fungerar). Finns det fortfarande ingen ström i manöverboxen?

Om Ja - Sätt tillbaka manöverboxen.

Om Nej – Ring en elektriker för att åtgärda vägguttaget.

För modeller RS, TS, MS

Fråga1 - Kontrollera att strömkabeln till manöverboxen är korrekt ansluten i manöverboxen.

Om Ja – Gå vidare till fråga2.

Om Nej – Gå vidare till fråga3.

Fråga2 . Koppla bort manöverboxen från båda sidor, uttaget och den 20 meter långa förlängningssladden. Anslut 220V nätsladden till ett annat eluttag (som du vet fungerar). Finns det fortfarande ingen ström i manöverboxen?

Om Ja - Sätt tillbaka manöverboxen.

Om Nej – Gå vidare till fråga3.

Fråga3 . Ta manöverboxen och anslut den direkt till laddstationens huvudenhet. Detta kringgår den 20 meter långa förlängningssladden.

Stängs manöverboxen ner?

Om Ja – Byt ut laddstationens huvudenhet.

Om Nej – Byt ut den 20 meter långa förlängningssladden.