Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Vad betyder det när alla lampor på manöverboxen blinkar och boxen piper?Det betyder att roboten manuellt dragits ut från sin laddstation på ett otillåtet sätt.