Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Hur stort är Robomow-appens anslutningsområde?

Området för trådlös anslutning mellan Robomow-appen och din gräsklippare varierar på mellan 10 till 25 meter under normala förhållanden, beroende på klipparens riktning (från sidan, framifrån, bakifrån). När man är vänd bort från gräsklipparen reduceras räckvidden med ca hälften.