Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Hur installerar jag en extern basstation? (gäller inte för RS-modeller)

RX-modeller:

Den externa installationen av basstationen för RX-modeller görs genom att flytta början av kabeln upp till 60 cm utanför gräsmattan. Detta definierar hur långt utanför gräsmattan laddstationen installeras. Basstationen ska vara i kant med gräsmattans kant i dess yttersta läge. Gräsmattans kant ska vara relativt plan för att möjliggöra smidigt inträde till basstationen:

download_Swedish.png

 

 

RC-modeller:

Vid ett hörn.

För denna typ av installation är basstationen placerad vid ett av gräsmattans hörn, som visas i figuren nedan:

External_Setup_Swedish.png

 • Välj ett hörn där du vill placera basstationen utanför gräsmattans yta. Observera att du inte ska placera basstationen inom 3 m från ett hörn.
 • Placera basstationen på ett sådant sätt att dess framsida rör vid gräsmattans kant eller delvis placeras på gräsmattan.
 • Fortsätt att lägga ut kantkabeln såsom visas i figuren ovan, så att den fortsätter åtminstone 10 cm bortom basstationen och leds tillbaka till gräsmattan på ett avstånd av 10 cm från den andra kabeln.
 • Basstationens placering kan förskjutas något åt höger för att ge gräsklipparen smidigt tillträde till basstationen.
 • Du har möjligheten att justera basstationens position vid ett senare tillfälle för att säkerställa smidigt tillträde.

 

Utanför gräsmattan.

Obs: För specifika modeller kan detta bara ställas in genom Robomow-appen.

 • Välj en plats utan gräsmattan där du vill att Robomow ska docka och laddas.
 • Bekräfta att vägen mellan gräsmattan och ytan utanför är jämn utan någon höjdskillnad, så att Robomow inte fastnar utan smidigt följer kabeln.
 • Underlaget mellan gräsmattan och basstationen bör vara hårt (såsom en gång eller fast mark) och inte sandigt eller stenigt, så att inte Robomow glider eller fastnar på det.
 • Området mellan gräsmattan och basstationen bör vara fritt från hinder och föremål.
 • Lägg ut kabeln såsom visas i figuren nedan:

Outside_the_Lawn_Swedish.png
 • Smal stig, 50 cm bred.
 • Kvadratisk öbildning med kanter på 30 cm.
 • Ön börjar 50 cm från kantkabeln.
 • Håll ett avstånd på 10 cm mellan kantkabeln och ön från båda sidor.
 • Basstationens framsida bör placeras minst 1,5 m från kantkabeln och INTE mer än 4 m från den.