Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Kan jag klippa ett visst område manuellt med Robomow?Ja. I separata zoner till exempel kommer Robomow klippa varje zon för sig, och flytt mellan zonerna är begränsad. Gräsklipparen måste bäras eller köras
till detta område manuellt.

Du kan använda fjärrkontrollen (finns som tillbehör eller i Robomow-appen) för att manuellt köra och klippa överallt. Fjärrkontrollen innefattar en säkerhetsanordning för att förhindra oavsiktlig användning.

Obs: Klipp inte manuellt i en sluttning som lutar mer än 15 grader eller där stadigt fäste inte är möjligt.