Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Måste jag gräva ner kantkabeln i marken?Det är inte nödvändigt att gräva ner kantkabeln. Gräset växer snabbt över den och döljer den. Men om du vill så kan du göra det, upp till 5 cm djupt.