Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Är det möjligt att tala med tjänsteoperatör på samma telefon som kör en fjärranslutning med min gräsklippare?Ja, en fjärråtkomstsession störs inte av ett telefonsamtal från samma mobila enhet.