Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Roboten ändrar riktning utan synbar orsak

 

Fråga1 - Har din granne en robotgräsklippare, finns det elektriskt hundstängsel monterat eller ligger det någon strömkabel i området?

Om Ja – Stäng av den andra strömkällan som kan störa Robomow, och kör roboten i det området för att observera om roboten fungerar korrekt.

I händelse av en intilliggande gräsmatta, se till att avståndet mellan kabelinstallationerna överstiger 4 meter.

Om Nej – För att fortsätta med observationen, se artikel Roboten stannar med meddelandet Fastnat på plats.