Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

LCD är tom och startar inte, oavsett vilken knapp jag trycker på. Vad ska jag göra?Denna artikel omfattar följande avsnitt:

För modeller RC, TC, MC

Fråga1 - Använder du Robomow-appen på smarttelefon/-enhet?

Om Ja – Starta appen och skicka iväg roboten att klippa. Om roboten börjar klippa är LCD defekt och roboten måste föras till ett auktoriserat serviceställe för reparation. Om roboten inte börjar klippa kommer den att visa ett felmeddelande på smarttelefonen/-enheten, som visar på roten av problemet.

Ett annat sätt att kontrollera är att lyfta upp robotens framsida och vänta några sekunder för att höra varningssignaler. Om roboten piper men LCD fortfarande är tom så är LCD defekt och roboten måste tas till ett auktoriserat serviceställe för reparation.

Om Nej – Gå vidare till fråga2.

Fråga2 - Sätt roboten i laddstationen. Tryck på "Sök" en gång och tryck sedan på "OK"-knappen några gånger och vänta några sekunder.

  • (Om ett barnlås är aktiverat, lås upp det och skicka sedan iväg roboten att klippa). Börjar roboten klippa?

Om Ja – LCD är troligen defekt, roboten måste tas till ett auktoriserat serviceställe för reparation.

Om Nej – Gå vidare till fråga3.

Fråga3 – Placera roboten i laddstationen, slå Av säkerhetsbrytaren och vänta tills roboten vaknar. Ändra sedan tillbaka brytaren till På.

Vaknade roboten?

Om Ja - Låt batteriet laddas helt (det kan ta upp till 24 timmar), och observera om det händer igen. Om det händer igen, kontakta hjälplinjen för vidare analys.
Obs: Se till att manöverboxen befinner sig i pausläge

Om Nej – Roboten måste tas till ett auktoriserat serviceställe för reparation.

För modeller RS, TS, MS

Fråga1 - Använder du Robomow-appen på smarttelefon/-enhet?

Om Ja – Starta appen och skicka iväg roboten att klippa. Om roboten börjar klippa är LCD defekt och roboten måste föras till ett auktoriserat serviceställe för reparation. Om roboten inte börjar klippa kommer den att visa ett felmeddelande på smarttelefonen/-enheten, som visar på roten av problemet.

Om Nej – Gå vidare till fråga2.

Fråga2 – Placera gräsklipparen i laddstationen. Tryck på Go-knappen några gånger och vänta några sekunder.

(Om ett barnlås är aktiverat, lås upp det och skicka sedan iväg roboten att klippa). Börjar roboten klippa?

Om Ja – LCD är troligen defekt, roboten måste tas till ett auktoriserat serviceställe för reparation.

Om Nej – Gå vidare till fråga3.

Fråga3 – Placera roboten i laddstationen, slå Av säkerhetsbrytaren och vänta
tills roboten vaknar. Ändra sedan tillbaka brytaren till På.

Vaknade roboten?

Om Ja - Låt batteriet laddas helt (det kan ta upp till 24 timmar), och observera om det händer igen. Om det händer igen, kontakta hjälplinjen för vidare analys.
Obs: Se till att manöverboxen befinner sig i pausläge

Om Nej – Roboten måste tas till ett auktoriserat serviceställe för reparation.