Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Roboten kör inte in i laddstationen ordentligt.

 

Vi vill att du bara ska behöva gå igenom de steg som är relevanta för ditt fall. Därför behöver du utföra ett kort test innan du börjar följa anvisningarna nedan.

Docknings-test: Placera robotgräsklipparen cirka 3 meter innan laddstationen och välj alternativet ‘Gå till bas’.

Gå till bas på C-modeller:
Tryck på Hem-knappen.

Gå till bas på S-modeller:
Tryck på GO-knappen och välj hem-ikonen med hjälp av pilarna, tryck på GO för att bekräfta.

 

Gräsklipparen kommer att köra längs kabeln. Följ gräsklipparen och kontrollera hur den kör in i laddstationen.

Om den inte lyckas docka ordentligt underkänns dockningstestet och om den kör in smidigt utan problem godkänna Docknings-test.

Det rekommenderas att upprepa detta test 3 gånger för att kontrollera att robotens beteende är konsekvent.

Observera att du kan gå till tabellen nedan och välja det fall som passar in på din Robomow:

Robomow-modeller

Installation av laddstation

Var hittar du gräsklipparen när den stannat?

Docknings-test

Fall nr

Steg att gå igenom

RC / MC

Inuti gräsmattan – på kabel

Huvudzon

UNDER-KÄND

01

1, 2, 3, 8, 9, 13

GODKÄND

02

10, 11, 14

Delzon

UNDER-KÄND

03

1, 2, 3, 8, 13

GODKÄND

04

10, 11, 12

Utanför vid hörn

Huvudzon

UNDER-KÄND

05

1, 2, 4, 8, 13

GODKÄND

06

10, 11, 14

Delzon

UNDER-KÄND

07

1, 2, 8, 13

GODKÄND

08

10, 12

Utanför
gräsmattan

Huvudzon

UNDER-KÄND

09

1, 2, 5, 6, 7, 8, 13

GODKÄND

10

10, 11, 14

Delzon

UNDER-KÄND

11

1, 2, 8, 13

GODKÄND

12

10, 11, 12

RS / MS

Inuti gräsmattan – på kabel

Huvudzon

UNDER-KÄND

13

1/2/8

GODKÄND

14

10,

Delzon

UNDER-KÄND

15

1, 2, 8, 15

GODKÄND

16

10, 12

 
 

1.

Orsak - Höjdskillnad vid ingången till stationen.

Lösning - Fyll på med jord och jämna till gräsmattan vid laddstationen för att möjliggöra smidig inkörning.

 

2.

Orsak – Lera, smuts eller löv har fastnat på robotens framhjul, vilket orsakar att den främre delen av roboten höjs och förhindras att köra in till laddstationens kontakter.

Lösning - Rengör framhjulet och se till att det roterar fritt på axeln.

 

3. Orsak (vid kabelinstallation) - Laddstationen är placerad för nära gräsmattans hörn eller på en krökt linje.

Lösning - Flytta laddstationen så att den inte befinner sig inom 3 meter från ett hörn. Se till att laddstationen är placerad längs en relativt rak del av kanten och inte i en böj.

 
 

4.

Orsak (Vid hörninstallation) - Roboten är inte i linje med laddningskontakten när den kör in i laddstationen.

Lösning – Se till kabeln och laddstationen installeras i enlighet med de mått som visas i bilden till höger. Titta på animeringen som visar hur man installerar en laddstation i ett hörn. Se till att laddstationens placering med en liten förskjutning åt höger för att ge gräsklipparen smidigt tillträde till laddstationen.

 
 

5. Orsak (Extern installation) - Roboten kan inte gå in i passagen som leder till laddstationen.

Lösning - Säkerställ att vägen mellan gräsmattan och området utanför är jämn, utan höjdskillnad, så att Robomow inte fastnar utan smidigt följer kabeln.

 
 

6.

Orsak (Extern installation) - Roboten slirar och fastnar på vägen från gräsmattan till laddstationen.

Lösning - Se till att underlaget mellan gräsmattan och laddstationen är hårt (som en gångväg eller fast mark) och inte sandigt eller stenigt, så att inte Robomow slirar eller fastnar.

 

7. Orsak (Extern installation) - Roboten kör längs den passage som leder till laddstationen, men kommer inte in centrerad mot laddstiften.

Lösning – Se till kabeln och laddstationen installeras i enlighet med de mått som visas i bilden till höger. Titta på animeringen som visar hur man installerar en laddstation i ett hörn. Se till att laddstationens placering med en liten förskjutning åt höger för att ge gräsklipparen smidigt tillträde till laddstationen.

 
 

8.

Orsak - Laddstationen är placerad på en sluttande sida och inte på en relativt plan yta.

Lösning - Flytta laddstationen till relativt jämn mark.

 

9. Orsak - Kabeln under laddstationen är inte spänd och placerad i mitten av stationen.

Lösning - Bekräfta att kabeln under laddstationen är rät, spänd och centrerad under laddstationen.

 
 

10. Orsak - Hinter, öbildning eller smala ytor nära gräsmattans kant förhindrar gräsklipparen att fullfölja sin färd längs kabeln i Följer kantkabel-läget mot laddstationen.

Lösning – Justera installationen eller ändra laddstationens plats för att förhindra detta.

 

11. Orsak – Roboten känner av laddstationen med hjälp av Bluetooth (vid punkt A) men hittar inte den innan den kör in i stationen (se exempel i bilden nedan). Detta kan leda till att gräsklipparen börja följa kabeln centrerad mot en delzon och sedan lyckas den inte nå stationen eftersom den kör i Följer kantkabel-läget i delzonen.

Lösning – Ändra placeringen av laddstationen så att den inte är nära någon smal passage som leder till en annan zon av gräsmattan.

 
 

12. Orsak – Gräsklipparen arbetar i delzonen medan Följer kantkabel-läget är På, men passagen/området som förbinder delzonen med huvudzonen är alltför smal så roboten kan inte passera mellan dem efter avslutad drift.

Lösning – Ställ in Följer kantkabel-läget till Av i delzonen eller minska maximalt Följer kantkabelavstånd för delzonen, så att det blir möjligt för gräsklipparen att passera mellan zonerna.

 

13. Orsak - Roboten är inte helt i linje med laddningskontakterna när den når laddstationen.

Lösning –Om laddstationen inte har mekanisk styrning som leder roboten in i laddningskontakterna, kontakta en av tjänsteleverantörerna och fråga om det (delnummer SPP7019A).

 
 

14. Orsak (C-modeller) - Roboten passerar nära laddstationen i Följer kantkabel-läget och känner inte av laddstationen. Det kanske inte finns någon Bluetooth-kommunikation mellan gräsklipparen och laddstationen.

Lösning

Fråga1. Börja med att kontrollera BLE-kommunikationen mellan en smartphone och roboten.

Ladda ner nedanstående program från iTunes eller Google Play Store.

För IOS :
ladda ner appen Light Blue, enligt bilden nedan.

 

För Android :
ladda ner appen nRF UART v2.0, enligt bilden nedan.

 

Om BLE på roboten fungerar som det ska syns roboten i programmet som Moxxxx (där xxxx är robotens fyra sista S/N-siffror). Om till exempel robotens S/N är RC14131580004 kommer du att se "Mo0004".

Om roboten visas i listan, gå vidare till fråga2.

Om Nej –Se till att Bluetooth är På via tjänsten genom att trycka på Hem + inställningar under 3 sekunder (kräver att du tar emot en tillfällig kod från hjälplinjen) gå till P264-skärmen. Ställ in P260 och P261 till JA och tryck på OK för att bekräfta. Om problemet kvarstår, ÅTERSTÄLL gräsklipparen genom att trycka på knappen OK i 3 sekunder. Kontrollera igen om roboten visas i listan enligt fråga1. Om inte, så behöver moderkortet bytas ut.

 

Fråga2. Kontrollera BLE-kommunikationen mellan roboten och laddstationen.
- Placera roboten inom en radie på 1 meter från laddstationen.

- Öppna Servicemenyn genom att trycka på Hem + inställningar under 3 sekunder (kräver att du tar emot en tillfällig kod från hjälplinjen) gå till  P255. Välj BAS och  tryck på OK för att bekräfta.

GODKÄND eller UNDER-KÄND visas.

Godkänd - Gå vidare till fråga3.

Under-känd - Byt ut MBLE-kortet i laddstationen.

 
 

Fråga3. Kontrollera BLE-kommunikation via Servicemenyn genom att trycka på Hem + inställningar under 3 sekunder, gå till P404.

Om testet lyckas - pipande ljud hörs och 0002 visas på skärmen.

Om testet misslyckas - inget pipande ljud hörs och 0000 visas på skärmen. Byt ut MBLE-kortet i laddstationen.