Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Vilka Robomow-modeller är kompatibla med Robomow-appen?Robomow-appen är kompatibel med alla Robomow-modeller som tillverkats sedan 2014. Observera att Robomow-appen inte stöder RL/RM-modeller.