Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Kan jag ansluta till fler än en gräsklippare från Robomow-appen?Om du vill ansluta till en annan gräsklipparen via Robomow-appen måste du först ta bort ditt befintliga Robomow-app-konto (App-inställningar > Radera konto) – och konfigurera ett nytt konto.