Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Hur anger jag grundinställningarna i Robomow? För RC/MC RX-modeller

För RC-modeller

 

De grundläggande inställningarna är de vanligaste menyvalen som ändras av användaren. Varje grundinställning har en ikon på gräsklipparen som lyser för att indikera det valda menyvalet.

För att ändra grundinställningar, tryck på knappen Inställningar.

Varje knapptryckning på Inställningar växlar mellan följande 4 menyalternativ:

 

Dag och tid

Anger aktuell dag och tid.

 

Klipptimmar (%) (intensitet)

Ökar/minskar antalet klipptimmar (i %) som krävs för att täcka gräsmattans storlek.

 

Vilotid

Anger tider när gräsklipparen ska vara inaktiv. Vilotider kan anges för särskilda veckodagar och för särskilda timmar för veckans alla dagar.

 

Yta

Uppdaterar gräsmattans storlek om den har ändrats.

 

RX-modeller:

Den enda inställning som är tillgänglig via gräsklipparens panel är barnskydd (barnlås). Alla andra inställningar är tillgängliga via mobilappen (förutom RX12u).