Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Vilka säkerhetsfunktioner har Robomow?Barnlås: Barnlåset förhindrar oavsedd drift av Robomow på grund av att någon av knapparna trycks in av misstag. Endast genom att trycka på två knappar i en viss följd startar klippningen.

Stöldskyddssystem/avaktiveringsanordning: Stöldskyddssytemet/avaktiveringsanordningen erbjuder användaren en avaktiveringsfunktion som förhindrar all användning eller drift av Robomow såvida inte giltig kod anges. Du blir ombedd att ange en valfri fyrsiffrig kod som ska användas som din personliga säkerhetskod.

Lyftsensor: I händelse av att gräsklipparen lyfter från marken under drift kommer kniven att sluta rotera omedelbart.

Lutningssensor: Om gräsklipparen lutar uppåt mot ett vertikalt läge kommer kniven att stanna omedelbart.

Hindersensor: Robomow upptäcker när det finns ett hinder i dess väg under drift. När gräsklipparen kolliderar med ett hinder kommer gräsklipparen omedelbart stoppa knivens rotation samt stoppa rörelse i den riktningen och backa iväg ifrån hindret.

Nödstoppsknapp: Genom att trycka på STOPP-knappen när som helst under drift kommer både gräsklipparen och kniven att stanna omedelbart.

Säkerhetsbrytare: Genom att slå ifrån säkerhetsbrytaren förhindras all drift av Robomow. Du måste slå ifrån den före lyft av Robomow samt innan underhåll utförs.

Förslutna batterier: De batterier som driver Robomow är fullständigt förslutna och kommer inte att läcka någon vätska oavsett position.

Laddstation/kantswitch och kantkabel: Robomow kan inte drivas utan en installerad kantkabel som har aktiverats genom laddstationen/kantswitchen. I händelse av att kantbrytaren är avstängd eller inte fungerar kommer driften av Robomow att upphöra.