Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Problem i vinterladdningsläget. Vad kan orsaka detta?

 

Denna artikel omfattar följande avsnitt:

 
 

För modeller RC, TC, MC

Fråga1 - Lyser lamporna på manöverboxen med de färger som de ska?

Indikatorerna 1 och 2 bör lysa.

 

1. Dockningsindikator

2. Automatisk indikator

3. Driftindikator

4. Kabelindikator

 

Om Ja – Gå vidare till fråga2.
Om Nej – Gå till artikel, manöverboxen fungerar inte/verkar vara död. Vad ska jag göra?

 

Fråga2 - Koppla ur vineterladdningen från robotens laddningskontakt. Vänta några sekunder och kontrollera sedan robotens skärm. Visas tid och dag på skärmen?

Om Ja – Gå vidare till fråga3.
Om Nej – Gå vidare till artikel, Robomow stannar utan meddelande/vaknar inte. Vad kan orsaka detta?

 

Fråga3 - Koppla ur vineterladdningen från robotens laddningskontakt. Vänta en minut och kontrollera robotens skärm. Se till att säkerhetsbrytaren är PÅ. Visas dag och batteri på skärmen?

Om Ja – Detta är korrekt beteende. Låt robotklippare fortsätta driften, och om felet uppstår igen, kontakta hjälplinjen.
Om Nej – Ring Robomows hjälplinje för vidare analys.

 
 

För modeller RS, TS, MS

Fråga1 - Lyser lamporna på manöverboxen med de färger som de ska?

Indikatorerna 1 och 2 bör lysa.

 

 

1. Dockningsindikator

2. Automatisk indikator

3. Driftindikator

4. Kabelindikator

 

Om Ja – Gå vidare till fråga2.
Om Nej – Gå till artikel, manöverboxen fungerar inte/verkar vara död. Vad ska jag göra?

 

Fråga2 . Ta bort laddningsadaptern från robotens laddningskontakter. Vänta några sekunder och kontrollera sedan robotens skärm. Visas huvudzonen eller zon A på skärmen?

Om Ja – Gå vidare till fråga3.
Om Nej – Gå vidare till artikel, Robomow stannar utan meddelande/vaknar inte. Vad kan orsaka detta?

 

Fråga3 . Sätt tillbaka laddningsadaptern i robotens laddningskontakter. Vänta en minut och kontrollera robotens skärm. Se till att säkerhetsbrytaren är På. Visas  ikon + laddningssignal eller  ikon + KLAR på skärmen?

Om Ja – Detta är korrekt beteende. Låt robotklippare fortsätta driften, och om felet uppstår igen, kontakta hjälplinjen.
Om Nej – Ring Robomows hjälplinje för vidare analys.