Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Om fjärråtkomst till min gräsklippare etableras via mobilenheten, kan det skada mina personuppgifter?Under en fjärråtkomstsession tjänar din mobila enhet som en kommunikationsledning. Inga personuppgifter eller andra applikationer på din mobila enhet kan därför kommas åt eller skadas av fjärråtkomstverktyget.