Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Hur ska jag montera kantkabeln nära en plan kant, en blomrabatt, en liten upphöjning (inte mer än 1 cm) eller trappsteg (upp till 5 cm)?

RC/MC-Modell

Om arbetsområdet gränsar mot en plan yta, blomrabatt, en liten upphöjning (inte mer än 1 cm) eller ett litet trappsteg (upp till 5 cm) bör kantkabeln läggas ut 20 cm inom arbetsområdet. Detta förhindrar att hjulen kör i diket. Använd RoboRulers kortare sträcka för att bestämma kabelns avstånd från gräsmattans kant.

RS/MS-Modell

Om arbetsområdet gränsar mot en plan yta, blomrabatt, en liten upphöjning (inte mer än 1 cm) eller ett litet trappsteg (upp till 5 cm) bör kantkabeln läggas ut 32 cm inom arbetsområdet. Detta förhindrar hjulen från att köra ner i ett dike. Använd RoboRulers kortare sträcka för att bestämma kabelns avstånd från gräsmattans kant.