Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Var kan jag se min gräsklippares aktuella läge?Din gräsklippares olika lägen (dockning, klippning, vilotid, vinterladdning) och batteristatus visas i övre högra hörnet på huvuddriftsskärmen.

1. Gräsklipparens batteristatus

2. Gräsklipparens läge:

Laddning i laddstationen

Klipper / kantklipper

Stannad / vilotid

Vinterladdning