Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Hur låser jag/låser jag upp barnlåset?

RC/MC-Modell :
Barnlåsfunktionen låser knapparna för att förhindra oavsedd användning, särskilt av barn. Om barnlåset är På måste du för att använda gräsklipparen först trycka på en av knapparna för driftläge och sedan trycka på knappen OK för att bekräfta.

RS/MS-Modell:
Barnlåsfunktionen låser knapparna för att förhindra oavsedd användning, särskilt av barn. Sätt på funktionen genom att slå På barnlåset (under gräsklipparinställningar). När barnlåset är På visas Knappar låsta.

För att tillfälligt frigöra låsta knappar :

 

* Knapparna låses igen om de inte har använts på 30 minuter.