Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Vad betyder det när du trycker på OK och meddelandet "AV" eller "PAUS" visas när Robomow är i basstationen? (relevant för modellerna RC/MC)

Det betyder att manöverboxen är satt till pausläge och att Robomow kommer att stanna vid basstationen och inte starta automatiskt från basstationen.

Detta är inte ett problem. Du behöver bara trycka på det driftsläge som du vill ha igen, så börjar Robomow att röra sig.