Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Vem kan fjärransluta till min gräsklippare?

Endast en auktoriserad servicestation som känner till det exakta serienumret på gräsklipparen kan fjärransluta till den. Den kan bara ansluta till din gräsklippare när din mobila enhet är ansluten till gräsklipparen och kör fjärråtkomstverktyget.