Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Kan den senaste programversionen installeras på min robot?

För modeller RC, TC, MC

 

Konfiguration år 2014

Konfiguration år 2015

Konfiguration år 2016

Programversion

Kan uppgraderas till senaste programversionen 1.81 .

Kan uppgraderas till senaste programversionen 1.81 .

Kan uppgraderas till senaste programversionen 1.83 .

 

 

För modeller RS, TS, MS

 

Konfiguration år 2013

Konfiguration år 2014

Konfiguration år 2015 - 2016

Programversion

Kan uppgraderas till senaste programversionen 2.19 .

Kan uppgraderas till senaste programversionen 2.86 .

Kan uppgraderas till senaste programversionen 2.86 .