Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Roboten stannar och visar ett meddelande om att den fastnat.

 

Denna artikel omfattar följande avsnitt:

 
 

(E1) För modeller RC, TC, MC

Fråga1 - Finns det hjulspår i gräsmattan?

Om Ja – Gå vidare till fråga2.

Om Nej – Gå vidare till fråga3.

 

Fråga2 - Är jämn manövrerbarhet möjlig på vägen på gräsmattan? (hål, uppför-/nerförbacke, lera, högt gräs). Se korrigerande åtgärder i tabellen nedan:

Om Ja – Gå vidare till fråga3.

Om Nej – Jämna till vägen och kontrollera om det löser problemet. Om felet inträffar igen direkt efter att roboten har halkat (på grund av lera), öka slirningskänsligheten med 1 steg.

Service > P238. Gå vidare till fråga3.

 

Fråga3 - Kan framhjulet rotera fritt på sin axel och mot robotens chassi?

Om Ja – Gå vidare till fråga4.

Om Nej – Försök att frigöra hjulet (det kan finnas skräp, lera eller förmultnat gräs som hindrar hjulet att rotera fritt).
Om hjulet inte kan frigöras måste roboten tas till en auktoriserad servicestation för reparation

 

Fråga4 - Skicka roboten att arbeta inne på gräsmattan där det finns minst 5 meter fritt utrymme framför den innan den stöter på något hinder eller en kabel.

Kör roboten rakt i mer än 2 meter utan att ändra riktning?

Om Ja – Gå vidare till fråga5.

Om Nej – Öppna beteendeskärmen (Service --> P126), och observera värde nr 2 ‘Senast avslutade händelse’. I tabellen nedan beskrivs de värden som kan ses. Anteckna värdet du ser medan roboten arbetar, och utför åtgärder därefter.

Arbeta med specialskärm:

När den önskade specialskärmen valts, tryck på knappen  för att växla mellan användarmenyer och den valda specialskärmen. Skicka roboten att arbeta i sökningsläge genom att trycka på knappen  och tryck sedan igen på  knappen för att växla tillbaka till beteendeskärmen, medan roboten klipper för observation.

Kontrollera värde nr 2 (övre raden, andra från vänster). Om roboten ändrar riktning på en plats där den inte ska göra det (mitt på gräsmattan), observera värde nr 2 som visas på skärmen och leta efter det i tabellen nedan. Kontrollera numret i tabellen nedan:

Nummer

Indikerar

När kommer det att ske?

Vad ska jag göra nu?

0

Inga.

Ingen upptäckt.

Inget.

4

Avstånd

Detta kommer att ske när roboten kör framåt 250 meter utan att stöta på någon kabel, eller stöter på ett hinder (stötfångarhändelse).

Kontrollera med kunden om robotens modell är lämplig för gräsmattans storlek.

6

Kabeln

Roboten upptäcker en kabel.

Kontrollera med kunden om det verkligen finns en kabel på den platsen, eller om det var falsk detektering.

7

Stötfångare

Roboten upptäcker något med stötfångaren.

Kontrollera med kunden om roboten faktiskt kört på något hinder, eller om det var falsk detektering.

8

Framhjul faller

Roboten upptäcker att framhjul fallit.

Kontrollera med kunden om roboten verkligen har fastnat på en plats där framhjulet fallit ner i ett hål i gräsmattan.

9

Framhjulsslirning

Roboten upptäcker att framhjul slirar.

Kontrollera med kunden om framhjulet roterar fritt på sin axel och mot robotens chassi.

 

10

Överbelastning på drivhjul

Detta händer om ett av drivhjulen utsätts för hög spänning.

Kontrollera att det inte finns någon synlig orsak till att drivhjulet roterar i friktion. Om ingenting hittas, kör en testkörning och utför åtgärder i enlighet med testresultaten.

11

Sluttning

När roboten kör i en lutning på mer än 20°, eller 35 %.

Robomow är inte utformad för att fungera på underlag med mer än 20 graders lutning.

12

Robot fastnat

Under klippning stannar roboten när den når kabeln och kör tillbaka in på gräsmattan. Om roboten inte kör tillbaka in på gräsmattan stannar den och visar detta felmeddelande.

Kontrollera följande:

1. Kabeln sitter ordentligt i marken.

2. Se till att kantkabeln är monterad på en plan yta (inte mer än 6°, eller 10 %).

13

Kant slut

när roboten av någon anledning avslutar kantdrift

 

14

Förlorat kabeln

Detta sker när roboten förlorar kabelsignalen Kontrollera att huvudströmmen är på.

Om det inte förekommit strömavbrott måste roboten, manöverboxen och laddstationen tas till en auktoriserad servicestation för vidare analys.

15

Upptäckt dockningsstation

Roboten upptäcker en laddstation i närheten.

Kontrollera med kunden om det verkligen finns en laddstation inom en radie på 2 meter.

 

Fråga5 - Kör robotgräsklippare och observera den under cirka 30 minuter. Lägger du märke till något udda beteende under driften? (Ändrade riktning mitt på gräsmattan, slutade köra framåt utan synlig orsak osv.)

Om Ja - Roboten måste tas till en auktoriserad servicestation för vidare analys.
Om Nej – Låt roboten fortsätta driften, och om felet uppstår igen, kontakta hjälplinjen för vidare analys.

 
 
 

För modeller RS, TS, MS

Fråga1 - Finns det hjulspår i gräsmattan?

Om Ja – Gå vidare till fråga2.

Om Nej – Gå vidare till fråga3.

 

Fråga2 - Är jämn manövrerbarhet möjlig på vägen på gräsmattan? (hål, uppför-/nerförbacke, lera, högt gräs). Se korrigerande åtgärder i tabellen nedan:

Om Ja – Gå vidare till fråga3.

Om Nej – Jämna till vägen och kontrollera om det löser problemet. Om felet inträffar igen direkt efter att roboten har halkat (på grund av lera), öka slirningskänsligheten med 1 steg. Gå till Service > Inställningar > Slirning > Känslighet.
Gå vidare till fråga3.

 

Fråga3 - Kan framhjulet rotera fritt på sin axel och mot robotens chassi?

Om Ja – Gå vidare till fråga4.

Om Nej – Försök att frigöra hjulet (det kan finnas skräp, lera eller förmultnat gräs som hindrar hjulet att rotera fritt).
Om hjulet inte kan frigöras måste roboten tas till en auktoriserad servicestation för reparation

 

Fråga4 - Skicka roboten att arbeta inne på gräsmattan där det finns minst 5 meter fritt utrymme framför den innan den stöter på något hinder eller en kabel.

Kör roboten rakt i mer än 2 meter utan att ändra riktning?

Om Ja – Gå vidare till fråga5.

Om Nej – Öppna beteendeskärmen: Service > P122

(Service > Information > Specialskärm > Beteendeskärm) och observera värde nr 2 ‘Senast avslutade händelse’. I tabellen nedan beskrivs de värden som kan ses. Anteckna värdet du ser medan roboten arbetar, och utför åtgärder därefter.

Arbeta med specialskärm:

När den önskade specialskärmen valts, tryck på knappen  för att växla mellan användarmenyer och den valda specialskärmen. Skicka roboten att arbeta i sökningsläge (hoppa över kanten) och tryck igen på knappen  för att för att växla tillbaka till beteendeskärmen, medan roboten klipper för observation.

Kontrollera värde nr 2 (övre raden, andra från vänster). Om roboten ändrar riktning på en plats där den inte ska göra det (mitt på gräsmattan), observera värde nr 2 som visas på skärmen och leta efter det i tabellen nedan. Kontrollera numret i tabellen nedan:

Nummer

Indikerar

När kommer det att ske?

Vad ska jag göra nu?

0

Inga.

Ingen upptäckt.

Inget.

4

Avstånd

Detta kommer att ske när roboten kör framåt 250 meter utan att stöta på någon kabel, eller stöter på ett hinder (stötfångarhändelse).

Kontrollera med kunden om robotens modell är lämplig för gräsmattans storlek.

6

Kabeln

Roboten upptäcker en kabel.

Kontrollera med kunden om det verkligen finns en kabel på den platsen, eller om det var falsk detektering.

7

Stötfångare

Roboten upptäcker något med stötfångaren.

Kontrollera med kunden om roboten faktiskt kört på något hinder, eller om det var falsk detektering.

8

Framhjul faller

Roboten upptäcker att framhjul fallit.

Kontrollera med kunden om roboten verkligen har fastnat på en plats där framhjulet fallit ner i ett hål i gräsmattan.

9

Framhjulsslirning

Roboten upptäcker att framhjul slirar.

Kontrollera med kunden om framhjulet roterar fritt på sin axel och mot robotens chassi.

10

Överbelastning på drivhjul

Detta händer om ett av drivhjulen utsätts för hög spänning.

Kontrollera att det inte finns någon synlig orsak till att drivhjulet roterar i friktion. Om ingenting hittas, kör en testkörning och utför åtgärder i enlighet med testresultaten.

11

Sluttning

När roboten kör i en lutning på mer än 20°, eller 35 %.

Robomow är inte utformad för att fungera på underlag med mer än 20 graders lutning.

12

Robot fastnat

Under klippning stannar roboten när den når kabeln och kör tillbaka in på gräsmattan. Om roboten inte kör tillbaka in på gräsmattan stannar den och visar detta felmeddelande.

Kontrollera följande:

1. Kabeln sitter ordentligt i marken.

2. Se till att kantkabeln är monterad på en plan yta (inte mer än 6°, eller 10 %).

13

Kant slut

När roboten av någon anledning avslutar kantdrift.

 

14

Förlorat kabeln

Detta sker när roboten förlorar kabelsignalen Kontrollera att huvudströmmen är på.

Om det inte förekommit strömavbrott måste roboten, manöverboxen och laddstationen tas till en auktoriserad servicestation för vidare analys.

15

Upptäckt dockningsstation

Roboten upptäcker en laddstation i närheten.

Kontrollera med kunden om det verkligen finns en laddstation inom en radie på 2 meter.

 

Fråga5 - Kör roboten och observera den under cirka 30 minuter. Lägger du märke till något udda beteende under driften? (Ändrade riktning mitt på gräsmattan, slutade köra framåt utan synlig orsak osv.)

Om Ja - Roboten måste tas till en auktoriserad servicestation för vidare analys.
Om Nej – Låt roboten fortsätta driften, och om felet uppstår igen, kontakta hjälplinjen för vidare analys.