Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Robomow stannar utan meddelande/vaknar inte. Av vilken orsak?

 

Denna artikel omfattar följande avsnitt:

 
 

För modeller RC, TC, MC

Fråga1 . Har det hänt fler än en gång?

Om Ja – Gå vidare till fråga2.

Om Nej – Låt roboten fortsätta arbeta, och om det händer igen, kontakta hjälplinjen för vidare analys enligt detta kapitel.

Fråga2 . Se till att säkerhetsbrytaren är PÅ och tryck sedan på <Ok>-knappen.

Vaknade robotklippare?

Om Ja – Gå vidare till fråga5.

Om Nej – Gå vidare till fråga3.

 

Fråga3 . Sätt roboten i laddstationen och vänta några sekunder. Om roboten inte vaknar, slå AV säkerhetsbrytaren och vänta tills skärmen tänds med meddelandet ”U032”. Gå vidare till fråga4.

 

Fråga4 . Finns det ett meddelande “U032” på skärmen?

Om Ja - Låt batteriet laddas helt (det kan ta upp till 24 timmar), och observera om det händer igen. Om det händer igen, kontakta hjälplinjen för vidare analys.
Obs: Ställ manöverboxen på paus genom att trycka på AV/PÅ-knappen i 3 sekunder tills den röda lampan tänds.

Om Nej – Roboten måste tas till ett auktoriserat serviceställe för reparation.

 

Fråga5 . Koppla från drivenheten (se till att batteriet är anslutet) och kontrollera om roboten kommer till liv.

Om Ja – Anslut drivenheten igen och observera om roboten vaknar. Om den inte vaknar måste du byta ut drivenheten.

Om Nej - Anslut drivenheten och koppla från klippmotorn. Observera om roboten vaknar. Om den inte vaknar måste du byta ut klippmotorn.

Klicka här för att se filmen med drivenheten

Klicka här för att se filmen med klippmotorn

 

Om inget av ovanstående bidragit till att hitta roten till felet, måste roboten tas för reparation till en auktoriserad serviceverkstad.

 
 

För modeller RS, TS, MS

Fråga1 . Har det hänt fler än en gång?

Om Ja – Gå vidare till fråga2.

Om Nej – Låt roboten fortsätta arbeta, och om det händer igen, kontakta hjälplinjen för vidare analys enligt detta kapitel.

 

Fråga2 . Se till att säkerhetsbrytaren är PÅ och tryck sedan på <Go>-knappen.
Vaknade roboten?

Om Ja – Gå vidare till fråga5.

Om Nej – Kontrollera om säkringen gått och gå sedan vidare till fråga3.

 

Fråga3 . Har säkringen gått?

Om Ja - Byt ut säkringen och kontrollera om den går direkt igen (detta är en snabbverkande 20A/32V säkring som kan hittas i lokala elbutiker).
Om säkringen går direkt igen så måste roboten måste tas till ett auktoriserat serviceställe för reparation.

Om Nej – Sätt roboten i laddstationen, slå AV säkerhetsbrytaren och vänta några sekunder tills skärmen tänds med meddelandet ”Slå på”. Gå vidare till fråga4.

 

Fråga4 . Finns det ett meddelande ”Slå på” på skärmen?

Om Ja - Låt batteriet laddas helt (det kan ta upp till 24 timmar), och observera om det händer igen. Om det händer igen, kontakta hjälplinjen för vidare analys.

Om Nej – Roboten måste tas till ett auktoriserat serviceställe för reparation.

 

Fråga5 . Koppla från en av drivmotorerna och kontrollera om roboten kommer till liv.

Om Ja – Anslut drivmotorn igen och observera om roboten vaknar. Om den inte vaknar måste du byta ut den drivmotorn.

Om Nej – Koppla från den a ndra drivmotorn och kontrollera om roboten kommer till liv den här gången. Om den inte vaknar måste du byta ut den andra drivmotorn.
Gå vidare till fråga6.

 

Fråga6 . Hittades något fel på någon av drivmotorerna?

Om Ja – Se till att kunden får den defekta drivmotorn utbytt.

Om Nej – Koppla från klippmotorn och kontrollera om roboten kommer till liv den här gången.
Om den inte vaknar måste du byta ut klippmotorn.

 

Klicka här för att se filmen med drivmotorer

Klicka här för att se filmen med klippmotorn