Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Robomow ignorerar vissa områden (huvud- och delzoner). Vad ska jag göra?

 

Fråga1 - Är det en ny installation eller har ändringar gjorts i gräsmattan/installationskabeln på sistone?

Om Ja – Gå vidare till fråga2.

Om Nej – Gå vidare till fråga3.

 

Fråga2 - Är du säker på att installationen har gjorts enligt reglerna, och att inställningarna för gräsmattans yta (i roboten) stämmer överens med de verkliga värdena?

Om Ja – Gå vidare till fråga3.

Om Nej - Kontrollera installationen och robotens inställningar igen. Om du hittar felaktig installation eller felaktiga inställningar, korrigera dem och låt roboten genomföra en fullständig klippcykel (2-3 dagar) för att se om täckningsproblemet har lösts eller finns kvar.

 

Fråga3 - Finns det några hinder på gräsmattan eller på kanten som blockerar roboten från att slutföra klippningen där?

Om Ja – Ta bort hindret(na) som blockerat roboten och låt den genomföra en fullständig klippcykel (2-3 dagar) för att se om täckningsproblemet lösts eller finns kvar.

Om Nej – Gå vidare till fråga4.

 

Fråga4 – Placera roboten i laddstationen och skicka iväg den till klippa, börjar med kantläget. Om det finns delzoner på gräsmattan, skicka iväg roboten att klippa i en av delzonerna.

  • Genomför roboten en fullständig väg och återgår till laddstationen innan den börjar klippa inne på gräsmattan?

Om Ja – Gå vidare till fråga5.

Om Nej – Kontrollera om det finns hinder/öbildning nära laddstationen som hindrar roboten från att hitta sin väg tillbaka till laddstationen på ett säkert sätt. Ta i så fall bort det. Eller minska det maximala kantkabel-avståndet till ett värde som inte hindrar roboten från att hitta sin väg tillbaka till laddstationen.

Om roboten fortfarande inte känner igen laddstationen och inte hittar kabeln precis framför laddstationen, följ steg 14 i denna artikel.

 

Fråga5 - Placera roboten framför det oklippta området och skicka iväg roboten att klippa, utelämna kanten för att låta roboten börja klippa direkt i skanningsläge.

  • Kör och klipper roboten i området utan problem?

Om Ja – Låt roboten slutföra de närmaste operationerna för att se om problemet har varit tillfälligt eller om det är återkommande.

Om Nej – Ta några bilder eller skissa en ritning över gräsmattan, inklusive hur kabeln ligger i gräsmattan, och skicka dem till en auktoriserad serviceverkstad för vidare analys.