Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Min gräsmatta har fler zoner. Hur hanterar Robomow dem?

Den största delen av gräsmattan, där laddstationen installeras, blir din huvudzon. De andra delarna av gräsmattan blir delzoner, under förutsättning att de är anslutna till huvudzonen via någon smal passage och att Robomow kan köra mellan dem. När du eller en professionell installatör ställt in dina zoner kommer Robomow veta hur den ska ta sig till varje delzon från huvudzonen och kommer att klippa alla zonerna en efter en.

I andra fall kan delar av gräsmattan befinna sig helt avskilda från resten av gräsmattan. Kantkabeln kan ställas in på ett sådant sätt att Robomow kan hantera helt åtskilda områden av gräsmattan. Allt du behöver göra är att bära eller köra Robomow (med fjärrkontrollen (tillbehör) eller appen) till den separerade zonen varje gång den behöver klippas.

Hela klippcykeln slutförs när huvudzonen och alla ytterligare definierade zoner har klippts.