Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Kan Robomow hantera smala passager?

RC/MC-Modell:
Om en smal passage är 1 m – 2 m bred:

Installera en smal passage med hjälp av anvisningarna i bilden nedan:

  1. På den plats där du vill att gräsklipparen ska börja köra mot delzonen, kan du börja installera den smala passagen.
  2. 50 cm från ingången till den smala passagen skapa en öbildning med sidorna 30 cm på ett avstånd av 10 cm från kantkabeln.
  3. Fortsätt att lägga kabeln mot delzonen och lägg ut en till öbildning med samma dimensioner 50 cm från delzonens kantkabel.
  4. Efter att ha slutfört installationen av kabeln i delzonen, se till att du bibehåller 10 cm mellan kabeln och öarna på vägen tillbaka till huvudzonen.

 

Om den smala passagen är bredare än 2 m och du vill att Robomow ska klippa på insidan av den, då kan du lägga ut kabeln enligt figuren nedan.

  1. På den plats där du vill att gräsklipparen ska börja köra mot delzonen, kan du börja installera den smala passagen.
  2. Sätt ut en öbildning i mitten av den smala passagen och håll ett avstånd på 10 cm från kantkabeln.
  3. Öns dimensioner ska vara 30 cm längs sidorna och så bred som nödvändigt samtidigt som ett avstånd på 10 cm upprätthålls från båda sidorna.
  4. Efter slutförandet av installationen av kabeln i delzonen ser du till att ett avstånd på 10 cm upprätthålls mellan kabeln och ön på vägen tillbaka mot huvudzonen.

 

RS/MS-Modell:

Robomow kan hantera en smal passage på minst 1,2 m och bredare. Längden på en smal passage kan vara upp till fem meter.

Om passagen är smal (1,2 – 2 m) måste du förbereda en speciell installation av kantkabeln
så att Robomow leds in och ut ur passagen. Du kan använda den speciella mallen som medföljer Robomow för att installera den smala passagen.

Om den smala passagen är bredare än 2 m och du vill att Robomow ska klippa på insidan av den, då kan du lägga ut kabeln så att din Robomow klipper inne i den smala passagen men förhindrar att den kan korsta över mellan zonerna.