Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Kan Robomow upptäcka föremål såsom kläder eller leksaker som ligger på gräsmattan?Vi rekommenderar att du regelbundet inspekterar området där Robomow ska användas och tar bort leksaker och andra främmande föremål. Det finns dock ingen anledning till oro om Robomow skulle möta sådana föremål under drift. Robomows utmärkta manövrerbarhet kan lösa den här typen av hinder.