Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Om jag är registrerad på flera mobila enheter, kommer jag att kunna ta emot push-meddelanden på dem alla?Ja, GSM-modulen skickar push-meddelanden till alla mobila enheter som är registrerade med den gräsklippare den har installerats i.