Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Hur utför jag manuell klippning med fjärrkontrollfunktionen?För att starta fjärrkontrolläget manuell klippning:

  1. Tryck och håll inne säkerhetslåset med din högra tumme.
  2. När du håller inne säkerhetslåset trycker du på klipp-knappen med din vänstra tumme. Knivarna startar.
  3. Släpp säkerhetslåset, men håll kvar den vänstra tummen på klipp-knappen.
  4. Använd joysticken för att navigera.

1. Joystick

2. Säkerhetslås

3. Klipp-knapp

4. Släpp säkerhetslåset, men håll kvar på klipp-knappen för att fortsätta klippa.

5. Använd joysticken för att navigera när du klipper manuellt.