Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Klipptiden är väldigt kort (kort körtid). Vad ska jag göra?

 

Denna artikel omfattar följande avsnitt:

 
 

För modeller RC, TC, MC

Fråga1 . Har du observerat detta fel fler gånger på sistone?

Om Ja – Gå vidare till fråga2.
Om Nej – Tryck på the OK-knappen  under 3 sekunder and ställ in tid och datum. Placera roboten i laddstationen. Roboten laddas nu en lång laddningstid upp till 16 timmar.

 

Fråga2 . Kontrollera klipptidens längd genom att trycka på knappen inställningar i 3 sekunder, gå till P106. Den första siffran till vänster visar numret för operationen i listan, och resten av siffrorna är ett räkneverk över operationen i minuter. Du kan granska listan över operationer med hjälp av vänster- och högerknapparna.

 

Normal klipptid (i en enda operation enligt tabellen nedan)

 

RC304

RC308

RC312

MC400

MC800

MC1200

Genomsnittlig klipptid.

35-45 min

50-60 min

50-60 min

35-45 min

50-60 min

50-60 min

 

Är klipptiden verkligen kortare än förväntat?


Om Ja – Gå vidare till fråga3.
Om Nej – Allt verkar vara ok.  Ring Robomows hjälplinje för vidare analys.

Fråga3 . Är klipphöjden inställd för lågt, är gräset högt?

Om Ja – Öka klipphöjden och låt roboten genomföra en hel klippcykel (2-3 dagar) för att se om problemet är löst eller fortfarande förekommer.
Om Nej – Gå vidare till fråga4.

 

 
 

Fråga4 . Slå Av säkerhetsbrytaren , lyft roboten i framänden och kontrollera följande:

  • Att skräp inte fastnat i klippdäcket.
  • Att knivarna inte böjts.
  • Att för mycket förmultnat material inte fastnat mellan klippdäcket och knivarna.
  • Att knivarna roterar (med hjälp av en pinne, eller handskar).

Hittade du något av ovanstående på klippdäcket?

Om Ja – Se till att klippdäcket är rent och knivarna är i gott skick.
Om Nej – Gå vidare till fråga5.

 

Fråga5 . Slå PÅ säkerhetsbrytaren, sätt manöverboxen i pausläge (genom att trycka på knappen På/Av på manöverboxen i 3 sekunder), placera roboten i laddstationen och låt den ladda i 12-16 timmar. Lyser ikonen för fulladdat batteri konstant grön?
Om Ja – Roboten behövde en lång laddningstid, det händer ibland. Låt roboten fortsätta arbeta och kontakta Robomows hjälplinje om problemet återkommer.
Om Nej - Batteriet bör bytas ut.

 
 

För modeller RS, TS, MS

Fråga1 . Har du observerat detta fel fler gånger på sistone?

Om Ja – Gå vidare till fråga2.
Om Nej – Tryck på the Go-knappen  under 3 sekunder and ställ in tid och datum. Placera roboten i laddstationen. Roboten laddas nu en lång laddningstid upp till 16 timmar.

 

Fråga2 . Kontrollera klipptiden genom att gå till batteriets senaste drifttid.
(Service à Meny nummer 115. Eller Service à Information à Batteri à Drifttid).
Obs: Ring Robomows hjälplinje för att få en tillfällig kod till servicemenyn.

Normal klipptid (i en enda operation enligt tabellen nedan)

 

RS615

RS625

RS635

MS1500

MS2500

MS3500

Genomsnittlig klipptid.

55-65 min

55-65 min

80-100 min

40-50 min

55-65 min

80-100 min

 

Obs : Vid små gräsmattor på mellan 50  till 150 kvadratmeter kommer den genomsnittliga klipptiden att vara enligt tabellen nedan:

 

Yta inställd av användaren

Genomsnittlig arbetstid per 1 klippning

0 – 50

22

50 – 100

45

100 – 150

67

 

Är klipptiden verkligen kortare än förväntat?


Om Ja – Gå vidare till fråga3.
Om Nej – Allt verkar vara ok.  Ring Robomows hjälplinje för vidare analys.

Fråga3 . Är klipphöjden inställd för lågt, är gräset högt?

Om Ja – Öka klipphöjden och låt roboten genomföra en hel klippcykel (2-3 dagar) för att se om problemet är löst eller fortfarande förekommer.
Om Nej – Gå vidare till fråga4.

Fråga4 . Slå Av säkerhetsbrytaren ,
lyft roboten i framänden och kontrollera följande:

  • Att skräp inte fastnat i klippdäcket.
  • Att knivarna inte böjts.
  • Att för mycket förmultnat material inte fastnat mellan klippdäcket och knivarna.
  • Att knivarna roterar (med hjälp av en pinne, eller handskar).

 

Hittade du något av ovanstående på klippdäcket?

Om Ja – Se till att klippdäcket är rent och knivarna är i gott skick.
Om Nej – Gå vidare till fråga5.

 

Fråga5 . Slå PÅ säkerhetsbrytaren, sätt manöverboxen i pausläge (genom att trycka på knappen På/Av på manöverboxen i 3 sekunder), placera roboten i laddstationen och låt den ladda i 12-16 timmar. Visas ikonen för fulladdat batteri?
Om Ja – Roboten behövde en lång laddningstid, det händer ibland. Låt roboten fortsätta arbeta och kontakta Robomows hjälplinje om problemet återkommer.
Om Nej - Batteriet bör bytas ut.