Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Hur installerar jag Robomow?

 

Om du vill veta mer om hur du installerar Robomow robotgräsklippare, ta en titt på installationsfilmen i följande artikel

 

STEG 1 – Planera framåt.
Läs bruksanvisningen och titta på filmen om installation och drift av Robomow innan du börjar installationen. Filmen hjälper dig att hitta de bästa platserna för laddstationen, manöverboxen och kantkabeln.

STEG 2 – Placering av laddstation och manöverbox.
Placera laddstationen enligt din planering och installera manöverboxen.

STEG 3 – Utläggning av kantkabel.
Placera kantkabeln runt kanten. Använd dig av RoboRuler för att hålla angivet avstånd från gräsmattans kant.
Använd kantkabeln för att avgränsa områden inom arbetsområdet där du inte vill att Robomow ska köra in (till exempel blomrabatter och fontäner).
Använd de medföljande kabelpeggarna för att fästa kabeln i marken (inom några veckor kommer kabeln vara helt överväxt och osynlig).

STEG 4 – Avsluta installation och anslutning av kantkabel.
Anslut kantkabeln till laddstationen och laddstationen till manöverboxen med hjälp av förlängningssladden.

STEG 5 – Robomow är klar för drift.

Se bilden nedan för mer information om detta.

 

1. Laddstation och manöverbox:
- Skapar signal längs kabeln.
- Laddar batterierna i Robomow.

2. Stora träd: Robomow kan tillåtas stöta emot dem. Föremål av denna storlek kräver inte kantkabel runtom.

3. Robomow känner av signalen och byter riktning när den når kabeln.

4. Träd som omges av dike, håligheter eller blomsterrabatter kräver kabel runtom.

5. Kantkabel som en virtuell vägg, synlig endast för Robomow.