Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Vilka Robomow-modeller är kompatibla med en GSM-modul?

Kompatibel med alla RC- och RS-modeller som tillverkats under 2014 och senare